grieksevlag2grieksevlag2

FEESTWEEK 2017 is dit jaar op 22, 23 en 24 juni

 

Om het verblijf voor alle bezoekers van ons dorpsfeest zo prettig mogelijk te laten zijn, gelden de volgende huisregels:

1. Het betreden van het terrein 

Geschiedt op eigen risico en betreden van het festivalterrein betekent dat u deze huisregels accepteert. Visitatie en veiligheidsfouillering wordt indien nodig uitgevoerd door onze beveiligingsmedewerkers. Dit is in verband met de eventuele veiligheid en meewerken aan deze visitatie en/of fouillering is verplicht. Bij weigering wordt de toegang tot het terrein ontzegd.

2. Gedrag 

Wees galant, geduldig en help de minder valide medemens. Neem je goede humeur mee en houdt de sfeer ontspannen en gezellig. We willen allemaal een schoon festival, deponeer afval in de daarvoor bestemde bakken.

Niet doen: Roken in de tent (mag alleen buiten), discrimineren, schelden, dreigen, veroordelen, uitdagen van andere bezoekers, seksuele intimidatie, gooien van dranken, vechten, vuur maken, klimmen in bomen of objecten, het verkopen van goederen, overnachten op of rond het feestterrein, stelen, vandalisme, toegang verschaffen tot niet-publieke gebieden en het plegen van overige strafbare feiten. Openbaar dronkenschap (of het vermoeden ervan), racistisch, fascistisch en/ of nationalistisch gedrag is niet toegestaan.

3. Spullen meenemen 

Denk aan zonnebrandcrème, regenjas/ poncho, pinpas en contant geld. De geluidsniveaus op het terrein kunnen hoger dan 85 dB(A) zijn, denk aan gehoorbescherming.

Niet meenemen:

Drugs, paraplu, (huis)dieren, gevaarlijke voorwerpen zoals slag-, steek- of vuurwapens, vuurwerk, glas, blik, plastic flessen, (non) alcoholische dranken, etenswaren, kampeer artikelen, eigen geluidssystemen en overige gevaarlijke en/of verboden voorwerpen of stoffen.

Het in bezit hebben of verhandelen van drugs is niet toegestaan op het festival. Bij constatering van openlijk gebruik en/of bezit volgt inbeslagname en/of overdracht aan de politie. 

4. Overig 

Tijdens ons festival wordt er geen alcohol geschonken aan personen onder de 18 jaar. Mocht er twijfel bestaan over je leeftijd dan ontvang je een polsbandje indien je wel alcoholische versnaperingen mag nuttigen.

Het is niet toegestaan buiten de daartoe bestemde toiletten te urineren.

De Oranjevereniging Oosterzee aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade, uit welke hoofde dan ook, welke direct of indirect het gevolg is van handelen of nalaten van de Oranjevereniging Oosterzee, van personen in haar dienst, of van andere personen die door of vanwege haar te werk zijn gesteld, of van derden, tijdens of in verband met het verblijf op het feestterrein, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.. Het verblijf op het feestterrein geschiedt derhalve op geheel eigen risico.

Zonder schriftelijke toestemming van de Oranjevereniging Oosterzee is het niet toegestaan promotie materiaal (samples/flyers e.d.) uit te delen.

Tevens houden we het meer en de omgeving voor alle partijen een aangename plek om te zijn. Dit betekent ook geen alcoholische dranken of bekers mee buiten het festival terrein. Bij het betreden en verlaten van het feestterrein dienen bezoekers geen overlast te veroorzaken voor de buurt. Wanneer men besluit om zich niet aan de regels te houden, zijn wij genoodzaakt om de toegang te weigeren of zaken in beslag te nemen.

Eenmaal gekochte consumptiemunten of niet gebruikte toegangskaarten zullen niet worden teruggenomen.

Bezoekers zijn gehouden instructies, voorschriften en/of aanwijzingen van (beveiligings)medewerkers te allen tijde op te volgen.

Bij twijfel zijn wij altijd gerechtigd om uw legitimatie te vragen. U dient deze ten allen tijde te tonen. Dit is een wettelijke regel!

Laten we vooral een feestje bouwen!!

 

Actueel

19 juni 2017

HEB JIJ JEZELF EN/OF JE GROEP AL OPGEGEVEN VOOR DE PLAYBACKSHOW? DOE DIT SNEL!

Geef je daarom nu op voor de Playbackshow via bestuur@ovoosterzee.nl . Zorg ervoor dat de muziek behorende bij jou act/nummer tijdig bij ons binnen is. Je kan dit aanleveren op cd (gewone CD), op een USB stick of mail het direct mee (in MP3). Doe jij een nummer welke ook op Spotify voorkomt, geef dit dan door (juiste versie e.d.) zodat we dit kunnen gebruiken. 

Agenda

  • 22 juni 2017 - Feestweek 2017
  • 23 juni 2017 - Feestweek 2017
  • 24 juni 2017 - Feestweek 2017

Contact

Oranjevereniging Oosterzee

p/a Zuivelweg 3

8536VK Oosterzee

bestuur@ovoosterzee.nl

 

Aanmelden

Ook aanmelden als donateur/lid van de Oranjevereniging Oosterzee?

Aanmelden