grieksevlag2grieksevlag2

FEESTWEEK 2017 is dit jaar op 22, 23 en 24 juni

 

**Welkom op de website van de Oranjevereniging Oosterzee. Op deze pagina vind je het laatste nieuws over de Oranjevereniging en haar activiteiten.

De Oranjevereniging organiseert elke twee jaar het dorpsfeest van Oosterzee. Dit doen we al meer dan 75 jaar. Wij werken op basis van non-profit, dit houdt in dat wij geen winstoogmerk hebben. In 2013 hebben wij ons jubileum gevierd. Hierbij waren nog veel oud-leden en bestuursleden aanwezig. Tot 2013 werd elk jaar het dorpsfeest gevierd. Mede door de teruglopende bezoekersaantallen en de vele evenementen in de omgeving heeft de vereniging het besluit genomen om terug te gaan naar één keer in de twee jaar. Deze beslissing maakt de feestweek weer het succes van welleer.

Het huidige bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester geflankeerd door 6 bestuursleden.

Elk jaar medio maart organiseerden wij samen met toneelvereniging 'It Freonental' een toneelavond. Deze avond werd georganiseerd voor de leden van de vereniging. Eind 2016 heeft de toneelvereniging besloten om de toneelavonden los van de Oranjevereniging te willen organiseren. Dit verzoek heeft de Oranjevereniging ingewilligd.

Op de 'agenda' pagina kunt u zien welke activiteiten wij organiseren.

 

 

Actueel

19 juni 2017

HEB JIJ JEZELF EN/OF JE GROEP AL OPGEGEVEN VOOR DE PLAYBACKSHOW? DOE DIT SNEL!

Geef je daarom nu op voor de Playbackshow via bestuur@ovoosterzee.nl . Zorg ervoor dat de muziek behorende bij jou act/nummer tijdig bij ons binnen is. Je kan dit aanleveren op cd (gewone CD), op een USB stick of mail het direct mee (in MP3). Doe jij een nummer welke ook op Spotify voorkomt, geef dit dan door (juiste versie e.d.) zodat we dit kunnen gebruiken. 

Agenda

  • 22 juni 2017 - Feestweek 2017
  • 23 juni 2017 - Feestweek 2017
  • 24 juni 2017 - Feestweek 2017

Contact

Oranjevereniging Oosterzee

p/a Zuivelweg 3

8536VK Oosterzee

bestuur@ovoosterzee.nl

 

Aanmelden

Ook aanmelden als donateur/lid van de Oranjevereniging Oosterzee?

Aanmelden